-
ESCATENFRDEPT
Accés candidats


EL GRUP

REP LES NOVETATS AL TEU CORREU


Registrar-se a la newsletter

IMANcorp Foundation: impulsem el talent de les empreses

IMANcorp Foundation és una institució sense ànim de lucre creada al 2015, i que té per objectiu recolzar i promoure iniciatives que permetin potenciar el talent i impulsar projectes empresarials que generin valor afegit a la societat.

Compromesos amb el talent, el coneixement i la transferència d’aquest, el nostre equip treballa per impulsar la docència, la formació i la promoció de noves iniciatives empresarials, dins de l’àmbit científic i tecnològic: 

  • Promocionant la cultura de l’esforç: sumar esforços en el treball és fonamental per a aconseguir resultats.

  • Reivindicant la importància del teixit industrial com a generador de riquesa: les empreses són necessàries per generar valor afegit a la societat.
  • Identificant talent i potenciant-lo: el talent inherent en les persones és fonamental per a l’èxit d’un projecte.
  • Potenciant la formació politècnica i la formació professional: som conscients que l’aprenentatge és imprescindible per assumir coneixement i transformar-lo en experiència.

IMANcorp Foundation desenvolupa la seva activitat dins dels camps de la seguretat industrial, la industria agroalimentaria, la eficiència energètica i sostenible, la domòtica i robòtica, i la ciberseguretat, per:

 

  • Potenciar la docència i la formaciócom a eina per al desenvolupament professional dels treballadors, a través de la realització d’estudis, beques i activitats de formació continuada. Aquestes activitats es desenvolupen a través de noves tecnologies que faciliten l’accés al coneixement, incrementen l’impacta i faciliten la retenció i comprensió de continguts.
  • Promoure l’establiment de vincles d’àmbit nacional i internacional amb universitats i institucions per a l’impuls de la investigació i la transferència de coneixement en el camp científic i tecnològic. L’objectiu és donar una resposta eficaç a les exigències del canvi tecnològic en el marc de la Llei de ciència, la tecnologia i la innovació.
  • Fomentar la cultura emprenedora per contribuït al desenvolupament de l’economia, la creació de treball i l’enfortiment del teixit empresarial a través del recolzament necessari per a la gestió i desenvolupament de nous projectes empresarials sostenibles fonamentals per al desenvolupament econòmic i social.

Per complir amb els nostres objectius, IMANcorp Foundation compta amb el suport de les empreses IMAN, que disposen de 70 delegacions a Espanya, Alemanya, França y Portugal.

IMANcorp Foundation es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2931.


Iman

C/Azcárate, 8-10 08223
Terrassa (Barcelona)