-
ESCATENFRDEPT
Accés candidats


Qualitat

Qualitat

El Departament d'Organització i Qualitat de les empreses Iman s'encarrega de garantir el control, seguiment i millora dels serveis contractats.

A més, constata que l'actuació del nostre personal respongui als requeriments plantejats per l'empresa client.

  • Equip d'Inspecció de Servei amb caràcter sorpresiu i independent.
  • Per a situacions de crisi, assistència d'un Inspector de Qualitat en un màxim d'1 hora a la instal·lació.
  • Servei d'Atenció al Client 24 hores, incloent la gestió de reclamacions.
  • Informes del nivell de Qualitat del servei prestat amb indicadors mesurables.

Les empreses IMAN disposen dels Certificats de Qualitat ISO 9001 i 14001, aquest últim referent a  la Normativa de Medi Ambient.


Iman

C/Azcárate, 8-10 08223
Terrassa (Barcelona)